Menu
 

Historie

ParkLand Maskinfabrik A/S er en dansk virksomhed med 60 års erfaring i udvikling og produktion af kvalitetsredskaber. I dag bliver over 65 % af produktionen eksporteret til bl.a. Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Irland, England, Portugal, Frankrig, Nord Amerika, Asien og Australien. Salget af redskaber sker kun via maskinhandlere.

Spragelse maskinfabrik A/S skiftede ved firmaets 50 års jubilæum d. 5. januar 2001 navn til ParkLand Maskinfabrik A/S. Dette navneskift skete for at give firmaet et mere internationalt navn, der samtidig relaterer mere til firmaets produkter.

Firmaet blev grundlagt af brødrene Jakobsen i begyndelsen af 50erne

De startede under beskedne forhold hos deres far, der var den lokale landsbysmed i Spragelse. De fik succes fra starten og måtte kort tid efter erhverve sig den nuværende ejendom på Vejlemosevej 14.

Vi har gennem årene slået vores navn fast hos kunderne som en pålidelig virksomhed, der udvikler og producerer redskaber af meget høj kvalitet, og som er på forkant med udviklingen. Af produkter som er udviklet og produceret i 10.000 vis gennem årene, er bl.a. grønthøsteren, og Spragelse højtipvognen. Begge produkter bliver stadig produceret.

Samtidig med samfundsudviklingen i 60erne blev der større efterspørgsel efter redskaber til pleje af parker og grønne områder. Dette så vi som en ny udfordring og en mulighed for at videreudvikle de eksisterende produkter. Denne produktion har i dag udviklet sig til den berømte GreenLine produktserie.

Generationsskifte og udvidelse

I 1993 gennemgik vi et generationsskifte. Dette har bevirket en forøget udvikling af fabrikken, produkterne og organisationen. Den nye ledelse har videreført den gamle ånd i firmaet og arbejder løbende med produktudvikling. Produktudviklingen sker i tæt samarbejde med slutbrugere, der i flere tilfælde er kommet med ideerne, herefter færdigudvikler og introducerer vi det færdige produkt for nye kunder.
Af disse produkter kan bl.a. nævnes Grusafretteren, Målflytteren, Halmballevognen med vægt. Til at teste og sikre at de nye ideer er optimale, har vi 20 tdl. græs i forskellige højder omkring fabrikken, der jævnligt bliver slået efter nye ideer og principper.

Vi producerer langt de fleste komponenter til redskaberne selv

Af produktionsmaskiner er vi bl.a. udstyret med en afbalanceringsmaskine til nøjagtigt afbalancering af de roterende dele i redskaberne. Dette sker efter internationale normer, og er således et væsentligt punkt i bestræbelserne på at levere et kvalitetsprodukt. Vi er endvidere underleverandør til andre maskinfabrikker med bl.a. afbalanceringsmaskinen.

Fabrikken har i dag over 5000 m3 under tag.

Vi arbejder på at skåne miljøet mest muligt

Vi har en vision om at skåne miljøet og bruger derfor mange kræfter på miljømæssige forbedringer. Alt affald fra fabrikken og kontoret bliver sorteret og genanvendt så vidt muligt. Utidssvarende produktionsmaskiner bliver løbende udskiftet med nye, hurtigere og mere energibesparende.

Vores vision for fremtiden

ParkLand Maskinfabriks visioner for fremtiden er fortsat, at udvikle produkterne, samt at levere produkter der svarer til tidens krav, herunder arbejdsmiljøet hos brugerne af vores redskaber. Også miljøet spiller en væsentlig rolle, både hvad produktionen angår, men også at produkterne kan være med til at skabe et bedre miljø.

GreenLine Combi-Trailer

- Parkland udvalgte Produkter -

GreenLine Combi-Trailer

Klik for mere information

Ballevogn 5 x Bigballer

Klik for mere information